Vejledning i kanosejlads

Vi ønsker, at vore gæster må få en rigtig god og positiv oplevelse under kanoturen på Lobæk / Brede Å. En ting, som for de fleste, nok kan være med til at ødelægge turen, er det, at blive våd undervejs.

For at undgå at falde i vandet, vil vi her komme med nogle forslag:

- Én person sidder og støtter kanten af kanoen, mens der stiges ombord.

- Gå ned i den, hvor du skal sidde.

- Træd altid kun i midten af kanoen.

- Sæt dig ned, idet du går ombord.

- Stå aldrig op i en kano - ellers kan det give en hurtig dukkert.

- Byt aldrig plads, mens I er midt på åen - men det kan være sjovt at se på.

- Aftal i kanoen, hvem der først gør en ting - hvis begge gør samtidig, har det dobbelt vægt.

- Stå af kanoen, mens kanoen trækkes gennem strygene.

- Det er den, der sidder bagerst, som styrer mest. Derfor er det måske bedst, at den mest erfarne kanosejler sidder der.

- Hold afstand mellem bådene - så er det lettere at styre.

- Vær forudseende, så I ikke sejler ind i brinken. Den bagerste skal være meget opmærksom på, hvor kanoen begynder at dreje hen. Tag måske kun 1 eller 2 tag med åren, før der skiftes til den anden side.

Generelle Råd/Regler:

- Undgå, at vestene bliver beskidte på jorden.

- Råb ikke mellem kanoerne.

- Smid ikke affald i vandet eller på bredden. Tag alt med hjem i medbragte poser.

- Fra Nr. Løgum og indtil jernbanebroen i Bredebro må der kun sejles med strømmen.

- Landgang og ophold ved åen er kun tilladt på de indrettede pladser

- Til slut tages kanoerne op af vandet, og hvis ikke andet er aftalt, skal de skylles rene for sand, græs m.m.(Der udleveres en spand og en kost). Derpå lægges de op i grøftekanten

Medbring:

- Beskyttelse mod solen: Solcreme, læbepromade, evt. hat samt poser eller sæk til evt. affald.

- Væske: Gerne op til 1 liter pr. person - afhængig af sejltiden. Vi ser ikke gerne, at der medbringes større mængder øl eller lignende, da sejladsen altid skal foregå i ædruelig tilstand, så der tages størst mulig hensyn til kanoerne og ikke mindst naturen.