Regler for sejlads

Løgumkloster Kanoudlejning har af Tønder Kommune fået tilladelse til at sejle med 9 kanoer. Denne tilladelse fremgår af hvert enkelt kano.

Tønder Kommune har i et regulativ vedtaget følgende regler, som gælder bl.a. for Lobæk og Brede Å:

- Sejlads må kun foregå mellem solopgang og solnedgang.

- Vandløbenes bund, sider og brinker med vegitation må ikke beskadiges.

- Det er ikke tilladt, at forstyrre dyrelivet.

- Henkastning af affald i og ved vandløbene er ikke tilladt.

- Undervejs kan der være sejladsforhindringer (stryg), som ikke må sejles igennem. Kanoen skal bæres eller flyde igennem forhindringen uden mandskab ombord.

- Fra Lemmosevej til Bredebro må der kun sejles med strømmen.

- På Brede Å fra jernbanebroen i Bredebro til Ballum sluse og på Brede Å´s "Døde Arm" op til Rømø dæmningen må der både sejles med og mod strømmen.

- Støjende, provokerende, hensynsløs eller anden generende adfærd er ikke tilladt

- Sejlads om kap eller med sammenbundne kanoer er ikke tilladt.

- Landgang, ophold og færdsel på bredarealerne langs vandløbene er ikke tilladt.

- Overnatning må kun finde sted på særligt indrettede overnatningspladser.

- Al sejlads sker på eget ansvar.

- Vis hensyn til miljøet, naturen og andres interesser - derfor: Vær stille undervejs og tag al affald med Jer.