Regler for sejladsLøgumkloster Kanoudlejning har af Tønder Kommune fået tilladelse til at sejle med 9 kanoer. Denne tilladelse fremgår af hvert enkelt kano.

Tønder Kommune har i et regulativ vedtaget følgende regler, som gælder bl.a. for Lobæk og Brede Å:
 • Sejlads må kun foregå mellem solopgang og solnedgang.
 • Vandløbenes bund, sider og brinker med vegitation må ikke beskadiges.
 • Det er ikke tilladt, at forstyrre dyrelivet.
 • Henkastning af affald i og ved vandløbene er ikke tilladt.
 • Undervejs kan der være sejladsforhindringer (stryg), som ikke må sejles igennem. Kanoen skal bæres eller flyde igennem forhindringen uden mandskab ombord.
 • Fra Lemmosevej til Bredebro må der kun sejles med strømmen.
 • På Brede Å fra jernbanebroen i Bredebro til Ballum sluse og på Brede Å´s "Døde Arm" op til Rømø dæmningen må der både sejles med og mod strømmen.
 • Støjende, provokerende, hensynsløs eller anden generende adfærd er ikke tilladt
 • Sejlads om kap eller med sammenbundne kanoer er ikke tilladt.
 • Landgang, ophold og færdsel på bredarealerne langs vandløbene er ikke tilladt.
 • Overnatning må kun finde sted på særligt indrettede overnatningspladser.


 • Al sejlads sker på eget ansvar.
  Vis hensyn til miljøet, naturen og andres interesser - derfor: Vær stille undervejs og tag al affald med Jer.