Hvordan finder du vej?

Hvis du ikke er stedkendt i området fra vandsiden, kan det i enkelte tilfælde være svært at finde slutstedet. Som en hjælp, har vi derfor indsat billeder af de 19 broer, som findes på hele strækningen.

Billederne er i rækkefølge fra Nr. Løgum og udefter. De er taget fra den side, du først kommer til.
Læg nøje mærke til broerne og vær sikker på, hvor langt du er kommet.

Ved slutstedet følger I nøje anvisningerne, som beskrevet under billedet, og trækker kanoerne op på det sted - og kun på den side af broen, som vi anviser.
Efter, at de er rengjorte, lægges de på hovedet helt oppe i vejkanten. Redningsveste og øvrige grej lægges under, så det ikke bliver vådt i regnvejr. Stedet rengøres for affald, som tages med hjem.


Startsted ( 1 )    Lemmosevej i Nr. Løgum.

100 meter fra Lemmosevej er

Oldemorshovedvej (Markvej).

   

Skolestien sydøst for Nr. Løgum Centralskole.

Ca. 1/3 af vejen er tilbage til Løgumgård.

Kreatursti ved Institutionen Løgumgård.

Det er den laveste bro på hele åen.

   

Start- / slutsted ( 2 )   Lobækvej ved Kirken.

Kanoerne tages op efter broen på højre side.

Mulighed for indkøb i Dagli`Brugsen 7 dage om ugen.

Stien til Løgumkloster Hallerne fra de nye bebyggelser på bl.a. Møldamager.
   

Bredebrovej i Løgumkloster:

Tinglev - Bredebro vejen.

Der kan lægges til i venstre side før broen 

eller efter broen på højre side.

Gangsti mellem byen og Åved Plantage.

I forbindelse med en bytur (100m til centrum), 

kan der lægges til her. 

Den førnævnte bro er Danmarks første og eneste bro af aluminium. Den er lavet af 2 lokale firmaer og opsat i oktober 2005. Den er så absolut et besøg værd, da det både en speciel og en flot bro.
   

Gangsti ved Løgumkloster renseanlæg.

(Ca. midt mellem Løgumgårde og Ellum).

Kreaturbro ca. 400 m. før Hovedvej 25
   
Hovedvej 25 (Tønder - Kolding vejen) Kreaturbro ca. 200 m. efter hovedvej 25
   
Kreaturbro ca. 200 m. før Ellum

Start- / slutsted ( 3 )  Ellum

Kanoer tages op på højre side efter broen.

Der er en stor læplads under broen i højre side.

   

Hovedvej 11 (Tønder - Ribe vejen).

Der lægges til ved næste bro (100 meter).

Start- / slutsted ( 4 ) Brogade i Bredebro.

Kanoer tages op på venstre side før broen

- op mod Gamle Kro

   

Jernbanebroen i Bredebro, som ligger et par hundrede meter vest for Start- / slutsted ( 4 ) i Bredebro. Foran broen er der en gangbro. 

Lige efter jernbanebroen er der et styrt med en betonkant. Kanoer skal altid tages op på venstre side efter broerne.

Gangsti ved Abterp.

Der kan lægges til på venstre side før broen.

Langdysse fra bondestenalderen findes 100 m. syd for åen. Der er en informationstavle.

   

Slutsted ( 5 )  Mjolden.

Kanoer tages op på venstre side før broen.

Slutsted ( 6 )  Ballum Slusekro.

Det er broen før slusen.

Efter broen tages kanoerne op på højre side.

Der må ikke sejles helt ud til slusen