Bestilling


Før du bestiller kanoer, vil vi gerne have, at du først kontrollerer i kalenderen, om der er ledige kanoer.

- Hvis der er mindre end 2 dage til sejladsens start, vil vi gerne have, at du bestiller telefonisk hos udlejer på tlf. 7025 2212.

- Hvis der er mere end 2 dage til starten, udfylder du altid nedenstående bestillingen med din e-mail adresse. Så modtager du straks en mail med de indtastede oplysninger.

Senest 2 dage efter bestillingen modtager du en mail med faktura med alle oplysningerne. Når betalingen er overført til vores bank, og vi har modtaget en kopi af den underskrevne faktura retur, er bestillingen at betragte som i orden.

Den underskrevne faktura sender du retur til: kano@tohytt.dk

Vores bank er Den Jyske Sparekasse, kto.: 9827-6440066257.

Husk: Opgiv altid fakturanr. ved overførsel - ellers registreres betalingen ikke.

Specielt til lejere fra det offentlige (Børnehaver, skoler, instutioner m.m.): Husk, at opgive institutionens EAN-nummer. Så sender vi en elektronisk faktura.

Er systemet nede eller er der andre problemer undervejs, og du ikke modtager fakturaen inden 2 dage, skal du kontakte udlejer på tlf. 7025 2212.

Når du har udfyldt nedenstående formular og trykket på: "Godkend bestilling", vil de indtastede oplysninger stå her nedenunder. Dem skal du så kontrollere og også godkende.

Lejer:
Firma / forening
Evt. EAN nr.
Navn*
Adresse 1*
Adresse 2
Postnr.*
By*
E-mail
Telefon*
Mobiltlf.

Start:
Start dato* - Kl. *
Datoformat: dd-mm-����. Tidsformat tt.mm
Sted*

Slut:
Slut dato: * - Kl. (ca.)
Datoformat: dd-mm-����. Tidsformat tt.mm
Sted*

Kanoer:
Antal kanoer*

Redningsveste: Noter antal
(Bestil dem ikke for sm� - hellere lidt for store.)
Ved behov for redningsveste til +90 kg, b�r dette n�vnes under feltet Bem�rkninger - husk ogs� her at angive antal.
15 til 20 kg
40 til 50 kg
50 til 70 kg
70 til 90 kg
Bem�rkninger:

Pris:
Kanoleje: (Antal kanoer * antal dage * 225 kr.)

Transport:
Der betales b�de for udbringning og hjemtagning:
  • N�r der startes eller sluttes ved startsted 2 (Lob�kvej i L�gumg�rd), betales der ikke den ene vej. Prisen er 100 kr. hver vej for stederne 1 og 3 (Lemmosevej og Ellum), 150 kr. for sted 4 (Bredebro) og 250 kr. for 5 og 6 (Mjolden og Ballum).


  • Hvis der bestilles mere end 8 kanoer, er vi n�dt til at k�re 2 gange.


Rabat:
Lejer vasker kanoer Ja - Nej (ved nej: plus 50 kr. pr. kano)