Ordensregler.

Alment gældende regler.
 • Alle lejrdeltagere må grundig gennemlæse eller gøres opmærksom på reglerne.
 • Alle deltagere er ansvarlige for lejren i den lejede periode, men hovedansvaret påhviler lederen.


 • Under opholdet.
 • Ved ankomst aflæses el- og vandmåler samt måler for olieforbrug. De findes indenfor og udenfor fyrrummet.
 • Tallene noteres på den blå seddel for slutafregning (afleveres ved afrejse), samt i bogen, som ligger på fyret.
 • Al affald sorteres og lægges i de dertil indrettede beholderer. I affaldscontaineren lægges kun affald - ikke ren papir, pap, dåser og flasker/glas, som skal sorteres fra.
 • Rygning er ikke tilladt i hytten.
 • Al skov, som ligger på samme side af vejen som hytten, hører til området.
 • Alle deltagere skal gøres opmærksomme på afgrænsningen af lejrens område.
 • Færdsel på de tilstødende marker er ikke tilladt uden tilladelse af ejeren.
 • Det er ikke tilladt at fælde træer eller brække grene af disse - dog undtaget væltede træer.
 • Bænkene omkring bålpladsen bruges kun til at sidde på (ikke til at gå på eller hugge i)
 • Spejdernes rafter må ikke uden forudgående aftale benyttes, Alle stammer på ½ meter og derover betegnes som rafter, og må defor ikke bruges som brænde eller saves i.
 • Det er selvfølgelig ikke tilladt at skrive eller lave andet på træværk, vægge eller lofter. I modsat fald udløser det en regning.
 • Uregelmæssigheder ved hytten bedes snarest mulig meddelt udlejer.
 • Kedlens driftstermostat står på omkring 60º, og må ikke ændres uden aftale.
 • Madrasserne må ikke lægges på gulvet eller tages med ud i det fri. Der bruges altid lagen.
 • Madrasserne må heller ikke tages med ned i shelteren.
 • Bemærk: Hvis lejer ikke på lejekontrakten har gjort opmærksom på, at de ønsker at bruge shelteren, har de lokale spejdere ret til at bruge den samtidig med en udlejning, men har ikke adgang til hytten (Det vil måske kun ske én gang årlig).


 • Ved afrejse.
 • Papir- og affaldskurve tømmes.
 • Borde og stole tørres af.
 • Pejsen rengøres, hvis den har været brugt.
 • Alle madrasser sættes op på skrå, så evt. fugt kan tørre.
 • Alle gulve støvsuges eller fejes, og de vaskes (Der findes klude og spande). Der er også mulighed for, at betale 800 kr. til et firma, for at få det gjort (Giv besked i meget god tid før - gerne når kontrakten underskrives, men senest 14 dage før ankomst)
 • Der lukkes for radiatorerne (I vinterhalvåret stilles termostaterne på *).
 • Køleskab og fryser rengøres. Der slukkes for strømmen og lågerne står på klem.
 • Alt i køkkenet rengøres og stilles på rette plads. Ovnen rengøres, hvis den har været brugt. Madvarer fjernes.
 • Bade- og toiletrum rengøres.
 • Alle vinduer lukkes og dørene aflåses.
 • Evt. ødelæggelser eller ituslåede ting - ude som inde - meddeles udlejer inden afrejse. Prisliste på de almindeligste ting fra køkkenet hænger på opslagstavlen. Det påføres den blå seddel.
 • Al affald på lejrens område samles op - også udendørs på fliser, i grusområder og i skoven.
 • På P-pladsen foran hytten fejes grus af asfalten, og fliserne fejes.
 • Evt. ekstra gravede bålpladser skal sløjfes igen, så de med tiden ikke kan ses. Det vil sige, at de skal være lidt højere end det omkringliggende græs, og derefter vandes de.
 • Evt. ild på en bålplads slukkes.
 • El- og vandmåler samt måler for olieforbrug aflæses og forbrug noteres på den blå seddel. Husk at sammentælle, notere samlet antal personer I har været (Uanst antallet), og underskriv den blå seddel, som lægges i postkassen ved fyret.
 • For lidt indbetalt til forbrug, samt hvis I har været mere end 20 personer, lægges ved afrejse i postkassen.
 • For meget indbetalt over 30 kr. tilsendes lejer senest 10 dage efter afrejse.