Øvrige oplysninger.

For at stedet kan blive bedre med tiden, ønsker vi, at vore gæster kommer med forslag til forbedringer eller mangler. Vi ser meget gerne, at ting der ikke er i orden under opholdet i eller omkring Tohytt, kommer til vores kendskab. Vi lægger meget vægt på, at hytten er ren, når vore gæster ankommer, og det forventer vi selvfølgelig også, at den er ved afrejse.
Kom med bemærkninger bag på den blå seddel eller giv besked til udlejer Hans Fredensborg på mail: mail@tohytt.dk.

Fremtiden.
Vi har nu gennemført den første store forbedring af Tohytt med byggeriet af køkken- og toiletbygningen i 2002. Vi ønsker også, at der i fremtiden kommer store forbedringer.
Vi har nu (1/2 2011) tegninger liggende klar til erstatning af de gamle bygninger. Der skal søges om tilladelser, og fonde skal søges. Vi forventer dog ikke, at vi går i gang i år 2011.