Prisen består af 2 dele:

Kanoleje:
Prisen for leje af kanoer er 225 kr. pr. kano pr. dag. Ved slut tages de op af vandet, skylles af og lægges på hovedet med tilbehør under.
Hvis kanoer ikke rengøres tillægges 50 kr. pr. kano.

Transport:
Der betales for både udbringning og hjemtagning:
 • Når der startes eller sluttes ved Startsted 2 (Lobækvej i Løgumgård), betales der ikke den ene vej.
 • Prisen er 100 kr. hver vej for stederne 1 og 3 (Lemmosevej og Ellum)
 • 150 kr. for start- og slutsted 4 (Bredebro)
 • 250 kr. for stederne 5-6 (Mjolden og Ballum)

 • Vi sørger så for, at kanoer leveres ved startstedet og afhentes ved slutstedet på de aftalte tidspunkter. I må selv sørge for personlig hjemtransport.
  Betingelser for sejlads er nævnt under "Regler for sejlads" i venstre menu, og vi forlanger, at de overholdes af alle der sejler.

  Betalingen sker altid forud til Den Jyske Sparekasse, kto.: 9824-6440066257. og husk: Opgiv altid fakturanr. ved overførsel - ellers registreres betalingen ikke.
  Alle priser er incl. moms.


  Rengøring af kanoer.

  Sammen med det øvrige udstyr udleveres der ved start en spand og en lille kost. Det er så meningen, at du efter endt sejlads selv gør kanoerne rene.
  Det gøres ved, at lægge kanoen op på siden, så den står næsten lodret. Én person holder den i den ene ende, mens en anden henter en spand vand i åen, og skyller den ren indvendig og udvendig. Børsten bruges til det, der evt. sidder fast.
  Hvis I ikke ønsker at gøre dem rene, kan vi gøre det for 50 kr. pr. kano. Det kan vælges nederst på bestillingssiden.
  Hvis kanoerne ikke er gjort grundig rene, vil der blive eftersendt en regning.