Kort & Sejltider

Start

Sejlturen (se kort nederst) kan starte enten fra Lemmosevej ca. 5 km nord for Løgumgårde eller fra Lobækvej i nærheden af Nr. Løgum Kirke i Løgumgårde. Det er fra disse 2 steder, de fleste starter, men der er også andre muligheder. I de perioder på året, hvor vi får meget regn, og vandstanden er meget høj i åen, er det ikke mulig, at starte fra startsted 1 - Lemmosevej. Én af broerne er meget lav, og det er ikke mulig at bære kanoen over, men det er kun, når det har givet meget vand i en periode. Hvis det er mulig, så vil en frivillig medarbejder fra Løgumkloster Kanoudlejning være behjælpelig med praktiske oplysninger i forbindelse med starten. Der vil blive udleveret redningsveste til alle.

Startsteder: 1 Lemmosevej (Nr. Løgum)
2 Lobækvej (Løgumgård)
3 Ellum Bygade
4 Bredebro
Slutsteder: 2 Lobækvej (Løgumgård)
3 Ellum Bygade
4 Bredebro
5 Mjolden
6 Ballum Slusekro

Sejlrute

Sejlruten starter ved Lemmosevej i Nr. Løgum, hvorfra der er 7,5 km snoet vandløb til Lobækvej ved Nr. Løgum Kirke i Løgumgårde. Herfra ad 14 km. gensnoet vandløb tæt forbi Løgumkloster og Åved Plantage ud til Bredebro. Naturgenopretningen er foregået i flere etaper i løbet af 1991 – 1997. Turen går 12 km. videre fra Bredebro gennem marsklandskabet forbi Abterp (stendysse) til Ballum Sluse. Før Ballum Slusekro er der mulighed for, at sejle de 3,2 km mod nord op ad Døde Arm til Rømødæmningen. Undervejs er der sejlet forbi Misthusum med Markmandshuset, som er museum. Der er ikke så mange, der sejler fra Bredebro til Ballum, men det er ellers her, der kan blive brug for kræfterne, hvis der er en god vestenvind. Vi vil ikke anbefale skoleklasser eller andre selskaber med mange børn, at sejle på den tur, for det er lange lige strækninger med mulighed for modvind.

Sejltider

Strækning: Sejltid: Afstand:
Lemmosevej (Tohytt) - Løgumgård 2½-3 timer 7,5 km
Løgumgård - Ellum Bygade 2½-3 timer 7 km
Ellum Bygade - Bredebro 2½-3 timer 7 km
Bredebro - Ballum Slusekro 4-5 timer 12 km

De sejltider der er nævnt ovenfor, er en gennemsnits tid, for det afhænger meget af sejlernes erfaring, og hvor meget vind der er på nogle af strækningerne. Strækningen fra Ellum til Ballum vil tage en del længere tid, hvis der er en god vestenvind. De erfarne sejlere kan gøre det på kortere tid, mens uøvede, der tager sig god tid, vil kunne tage op til den dobbelte tid. Børn, der er ret meget yngre end 7. klasse, og som er startet i Løgumgård eller Nr. Løgum, vil vi ikke anbefale at sejle videre fra Ellum til Bredebro og længere vest på, hvis det blæser en "god" vestenvind. Når først de når til Ellum er en del af energien brugt, og så kan det godt være en negativ oplevelse, at slutte af med at sejle ret mod vest, hvor der måske skal bruges nogle kræfter, hvis det blæser pænt. Til hele strækningen fra Nr. Løgum til Ballum beregnes gerne 2 døgn incl. overnatning undervejs. Det kan evt. foregå på et af de pladser, vi anbefaler under "Links" i hovedmenuen. Vandstanden i åen kan i nogen tilfælde være så høj, at der ikke kan sejles på den første trækning fra Lemmosevej til Løgumgård. Der er en bro midt på denne strækning, som kan give problemer, når det har regnet i en længere periode. Det er ikke mulig, at bære kanoen over eller forbi broen, da der er hegnet med 2 rækker tråd omkring broen. Når det bliver os bekendt, vil vi kontakte eventuelle lejere, som ønsker at sejle fra Startsted 1. Vi vil så flytte sejladsen, så den starter fra Startsted 2 - Løgumgård.